دروس رشته کامپیوتر

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها

درس معماری کامپیوتر از دروس اصلی رشته های کامپیوتر و برق می باشد که در برخی از دانشکده ها با نام ساختار و زبان ماشین تدریس می شود این درس 3 واحدی بوده و از مواد اصلی کنکور ارشد دانشگاه دولتی و آزاد در مجموعه مهندسی کامپیوتر می باشد. مهمترین سرفصل های درس شامل موارد زیر میشود:
1. مروری بر چند مدار مجتمع متداول مثل 138 ،244 ،373- شرح Buffer Tristate,، ایده باس و امکان اتصال چند رجیستر به یکدیگر- تایمینگ لازم برای سیگنال €Œهای کنترل جهت انتقال داده €Œها از یک رجیستر به رجیستر دیگر
2. ایجاد یک CPUی ساده با اضافه کردن یک ALLL به سیستم فوق
3. شرح کامپیوتر ساده
4. بیان کد عملیات (op Code) این کامپیوتر
5. شرح نحوه آدرس €Œدهی (Addresing) این کامپیوتر
6. شرح حافظه این کامپیوتر و بیان باس €Œهای داده، آدرس و کنترل فضای قابل آدرس دهی حافظه
7. نحوه نوشتن برنامه برای کامپیوتر ساده
8. حافظه €Œهای کامپیوترها R/WM, FP ROM حافظه استاتیک، حافظه دینامیک، تایمینگ تعریف زمان ها و اصطلاحات مربوط به آنها مثل زمان دسترسی به داده (Access time)، تجدید داده حافظه (Refresh)
9. میکروپروسسور 8080 تاریخچه پیدایش، شرح سخت €Œافزار و بیان تایمینگ CPU، دستورالعمل های مختلف و نحوه های آدرس €Œدهی متنوع- مثال €Œهایی از برنامه نویسی، برخی از آی €Œسی €Œهای جانبی ساده مثل 8212 و 8255، مثال €Œهایی از یک سیستم با استفاده از آنها
10. شرح زبان ماشین برای نوشتن برنامه ها و اهمیت اسمبلر برای آنها- شرح عملکرد یک اسمبلر- بالا بردن قابلیت انعطاف برنامه €Œنویسی توسط یک اسمبلر، افزودن Directiveها و همچنین امکان تعریف Macro به منظور ساده کردن برنامه €Œنویسی- شرح اسمبلر 8080
11. میکروپروسسور Z80- شرح تفاوت های اساسی سخت €Œافزاری آن با 8080 و همچنین تایمینگ آنها- نمونه های برنامه و طریقه ساده شدن برنامه نویسی با آن
12. شرح بعضی مدارات جانبی لازم برای یک سیستم میکروکامپیوتر از قبیل (8237)DMAC و(8251)VSAT 8253, (6850)VART
13. میکروکنترلر 8051- سخت €Œافزار، رجیسترها و نحوه برنامه €Œنویسی آن، چند نمونه از برنامه €Œهایی که به کمک آن می €Œتوان ساخت

ریزپردازنده یا میکروپروسسور از دروس تخصصی دوره کارشناسی مجموعه مهندسی برق در همه گرایش ها و مجموعه مهندسی کامپیوتر می باشد. این درس معمولا برای مهندسی برق در ترم ششم و برای مهندسی کامپیوتر در ترم هفتم ارائه می شود و برای هر دو مجموعه درس معماری کامپیوتر پیشنیاز آن می باشد. درس ریزپردازنده از مواد کنکور ارشد مجموعه مهندسی برق گرایش مکاترونیک با ضریب 4 است.