منابع آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کتاب تئوری ماتریس و کاربردهای آن

زبان : انگلیسی

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 3 مگابایت

تعداد صفحات : 219 صفحه 

دانلود کتاب تئوری ماتریس و کاربردهای آن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کتاب جبرخطی پیشرفته Advanced Linear Algebra نوشته Roman

زبان : انگلیسی

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 2.3 مگابایت

تعداد صفحات : 528 صفحه

دانلود کتاب Advanced Linear Algebra

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دانلود کتاب Introduction  to  Linear Algebra نوشته Gilbert  Strang

زبان : انگلیسی

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 32 مگابایت

تعداد صفحات : 586 صفحه

دانلود کتاب Introduction  to  Linear Algebra

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مثال هایی از جبرخطی

زبان : انگلیسی

حجم فایل : 1 مگابایت

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات : 113 صفحه

دانلود مثال هایی از جبرخطی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کتاب جبرخطی مقدماتی elementary linear algebra

زبان : انگلیسی

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 6 مگابایت

تعداد صفحات : 549 صفحه

دانلود کتاب elementary linear algebra

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کتاب Linear Algebra Problem Book نوشته Halmos P.R

زبان : انگلیسی

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 15 مگابایت

تعداد صفحات : 349 صفحه

دانلود کتاب Linear Algebra Problem Book