منابع آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فیلم آموزشی درس ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 دانشگاه شریف زبان فارسی جلسه 6

 

دانلود در ادامه:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 درس کیهان شناسی از دروسی است که در هر دانشگاهی ارائه نمی شود. در صورتی که علاقه مند به مباحث این درس هستید می توانید از فیلم ضبط شده دانشگاه شریف استفاده کنید.
 
مجموعه فیلم آموزشی درس  درس کیهان شناسی از کلاس درس دانشگاه صنعتی شریف ضبط شده است. این کلاس توسط دکتر سهراب راهوار تدریس می شود.سهراب راهوار استاد و عضو گروه کیهان شناسی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف است. زمینه های تحقیقاتی وی سیارات فراخورشیدی است و علاوه بر آن در پروژه بین المللی کشف سیارات فراخورشیدی همکاری دارد.
این مجموعه در 24 جلسه تدریس شده است و شامل همه مفاهیم درسی کیهان شناسی می باشد و هم برای یادگیری درس و هم برای علاقه مندان کاربرد دارد. ما هر جلسه از این مجموعه مفید را در یک پست جداگانه آورده ایم امیدوارم مفید باشد.

دانلود فیلم آموزشی درس کیهان شناسی دانشگاه شریف جلسه اول در ادامه مطلب:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فیلم آموزشی درس کیهان شناسی دانشگاه شریف زبان فارسی جلسه 2

 

 

دانلود فیلم آموزشی درس کیهان شناسی دانشگاه شریف زبان فارسی جلسه 2  

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فیلم آموزشی درس کیهان شناسی دانشگاه شریف زبان فارسی جلسه 3

 

 

دانلود فیلم آموزشی درس کیهان شناسی دانشگاه شریف زبان فارسی جلسه 3  

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فیلم آموزشی درس کیهان شناسی دانشگاه شریف زبان فارسی جلسه 4

 

 

دانلود فیلم آموزشی درس کیهان شناسی دانشگاه شریف زبان فارسی جلسه 4  

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مجموعه فیلم آموزشی درس مکانیک کوانتومی ۱ از کلاس درس دانشگاه صنعتی شریف ضبط شده است. این کلاس توسط دکتر سامان مقیمی عراقی تدریس می شود.سامان مقیمی عراقی دانش آموخته ی دانشکده فیزیک دانشگاه شریف است. وی از سال ۱۳۸۲ در این دانشکده به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار بوده است. از زمینه های تحقیقاتی ایشان مکانیک اماری و نظریه میدان های همدیس است.
این مجموعه در 26 جلسه تدریس شده است و شامل همه مفاهیم درسی مکانیک کوانتومی ۱ می باشد و هم برای یادگیری درس و هم برای داوطلبان کنکور ارشد فیزیک کاربرد دارد. جلسه اول این مجموعه ارزشمند در ادامه همین پست آمده است و طبق معمول هر جلسه در یک پست جداگانه اضافه خواهد شد.

دانلود فیلم آموزشی درس مکانیک کوانتومی ۱ دانشگاه شریف جلسه اول در ادامه مطلب: